Belépés

HUNOP-II/2/2018.

A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2018. évi tagszervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek támogatására HUNOP-II/2/2018.

 hunop_II_2.jpg

A MOHOSZ Elnöksége és a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2018-2019” keretében a megyei/területi „Ifjúsági horgászviadal” versenyek 2018. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített szövetségi céltámogatási alap, illetve a tárgyi állami céltámogatás biztosítja.

A versenyen a tagszervezetekhez tartozó horgász egyesületek által delegált fiatalok összemérhetik horgászati tudásukat, felkészültségüket, hogy kiderüljön, ki a megye/terület legjobb ifjúsági horgásza. A verseny első három helyezettje díjmentesen, teljes ellátással (szállás, étkezés) vehet részt a MOHOSZ 2018. évi Országos Horgászviadal három napos, nyáron megrendezendő döntőjében. Kérjük a tagszervezeteket, hogy tagegyesületeik részére felhívást küldjenek ki a horgászviadalon való részvételre vonatkozóan. Reméljük, hogy minél több egyesület fiatal horgásza jelentkezik a megyei/területi viadalokra.

 1. A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó - keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására. Az Országos Horgászviadal költségeit - az utazás költségeinek kivételével - a MOHOSZ a jelen pályázati keretösszegen felül, közvetlenül, 100%-ban biztosítja. 
 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei (a továbbiakban: tagszervezet), melyek legalább 2017.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei. Egy tagszervezet részéről 1 db, az ifjúsági horgászviadalra vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2018-ban nem pályázhat az a tagszervezet, mely a 2017. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette. 

 1. Igényelhető támogatás:

A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ a helyezettek (maximum 3 fő) részére biztosítja a díjakat, az I-II-III. helyezetteket tekintve 30.000-20.000-10.000 Ft értékben. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket (bot, orsó, műcsalik és kiegészítők, stb.) a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága választja ki, illetve rendeli meg. A MOHOSZ fenntartja azt a jogot - az 1. pont szerinti keretösszeget nem érintve -, hogy minden résztvevőnek emléktárgyat biztosít.

 1. Támogatható versenyek:

A tagszervezet által 2018. május 19. után, illetve június 03. előtt, a 14-18 évesek /középiskola I-IV. osztály/  számára rendezendő versenyek. A támogatáshoz előírt minimális versenyzői létszám 6 fő.

 1. Az igénylés tartalmi és formai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

 1. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .doc, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az címre kell legkésőbb 2018. április 16-ig (e-mail küldés napja) beküldeni.

 1. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon kerülhet sor. 
 1. A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az IOSZB bírálja el. A döntésről a pályázó tagszervezetek kiértesítése 2018. május 04-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

 1. A díjazások kiküldésének rendje:

A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezetek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, legkésőbb a versenyt megelőző utolsó munkanapig. A postai kiszállítás a támogatott számára díjmentes.

 1. A támogatás elszámolása:

A lebonyolított horgászviadalról, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szöveges szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2018. június 30-ig, elektronikus formában az e-mail címre.

Szöveges szakmai beszámoló: tartalmazza a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát (résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .xls formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a verseny megrendezéséről és a díjazottakról.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott horgászcikkek számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Elérhetőség:

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást: E-mail: Telefon: 06-1-248-2593

Budapest, 2018. március 22.