Belépés

A Velencei-tó 2017 évi horgászrendje

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Velencei-tavon a halgazdálkodásra jogosult a Magyar Országos Horgász Szövetség nevében. A tó halállományának fejlesztése és védelme számunkra kiemelten fontos, ezért velencei-tavi horgászoknak a hatályos jogszabályok mellett a Velencei-tavi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk, mivel az sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, továbbá a szabadidő kulturált eltöltését is hivatott elősegíteni. Megjegyezni kívánjuk, hogy a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a jogkövetkezmények alól. 
A tó halállományának védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. Az esetlegesen észlelt szabálytalanságokkal, környezeti szennyezésekkel kapcsolatos bejelentését megteheti SMS-ben következő telefonszámon: 06-30-501 0412, illetve munkaidőben közvetlenül a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségéhez is fordulhat (tel: 06-22-700-012, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Személyi feltételek: A területi jegy csak érvényes 2017. évi állami horgászjegy és fogási naplóval (turista napijegy esetén turista állami jeggyel) és a 2017. évi MOHOSZ egységes szövetségi hozzájárulást (ESZH) igazoló bélyeggel (kivéve a gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) rendelkező horgász számára adható ki.
Csak személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.
1. A Velencei-tavi területi jegy a Velencei-tó területén - partról és csónakból egyaránt - jogosít horgászatra, kivéve a tó nyugati részén található természetvédelmi területet, ahol tartózkodni, így csónakkal közlekedni és horgászni is egész évben tilos. A kijelölt (táblával is jelzett) kíméleti területeken a ponty fajlagos tilalmi időszakában horgászni illetve az ívó halállományt bármilyen módon zavarni (a jogszabály által meghatározott tilalmi időszakon kívül is) tilos. A kíméleti területek GPS koordinátái:
Dinnyési kíméleti terület
(kezdete: N47 10.870 E18 33.540, vége: N47 10.655 E18 32.799)
Sukorói kíméleti terület
(kezdete: N47 13.164 E18 35.699, vége: N47 13.008 E18 35.563)
Pákozdi kíméleti terület
(kezdete: N47 12.783 E18 34.548, középső pont: N47 12.932 E18 34.441, vége: N47 12.942 E18 34.023)
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseit.
3. A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!
4. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a velencei-tavi területi jegy váltásától hosszabb időtartamra, maximum 5 évre eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárta után a horgász kizárólag a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén kaphat újra velencei-tavi területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról a MOHOSZ honlapján (www.mohosz.hu) tájékozódhat. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
5. November 15. és február 28. között az éjszakai horgászat TILOS, ezen időszakban a tavon horgászni csak 06 órától 22 óráig szabad. Sötétedéstől napfelkeltéig a horgász köteles a horgászhelyét - minden irányból jól láthatóan - megvilágítani.
6. A ragadozó halfajok védelmében, azok főbb ívási időszakában március 1. és április 30. között tilos mindenféle műcsalis horgászat, ragadozó halra horgászni kizárólag 15 cm-nél nagyobb élő csalihallal szabad.
7. Megengedett horgászkészségek:
• állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal
(kivétel gyári műcsali)
• turista állami horgászjeggyel, kedvezményezett jeggyel, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász 1 bottal, botonként 2 horoggal (kivétel gyári műcsali)
• gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal (kivétel gyári műcsali) horgászhat.
8. Éves területi jeggyel a db-szám korlátozással védett halfajokból összesen kifogható:
• felnőtt éves jeggyel: 80 db
• kedvezményezett éves jeggyel: 50 db
• ifjúsági éves jeggyel: 35 db
• gyermekjeggyel: 10 db

Az éves jeggyel kifogható mennyiség elérését követően lehetőség van - emelt áron - új területi jegy váltására a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén.
9. Megtartható halmennyiségek:
• Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen 5 db tartható meg, egy-egy fajból azonban legfeljebb 3 db. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 10 kg tartható meg naponta.
• Ifjúsági és a kedvezményezett területi jeggyel valamint "Turista" területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 3 db, egy-egy fajból legfeljebb 2 db, darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 10 kg tartható meg naponta.
• Gyermek területi jeggyel naponta 1 db darabszám-korlátozással védett és 5 kg darabszám-korlátozással nem védett faj tartható meg.
• 24 órás területi jeggyel összesen a törvény által egy napra, 48 órás területi jeggyel a két napra és 72 órás területi jeggyel a három napra meghatározott darabszám tartható meg!
10. Az egyes halfajok tilalmi ideje és legkisebb kifogható mérete a 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes: süllő: 35 cm, csuka: 45 cm.
11. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS! Az ilyen pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
12. Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS!
13. A horgász köteles a fogási naplót a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a naplóban részletesen feltüntetett szabályok szerint vezetni.
14. A strandokon, kijelölt fürdőhelyeken június 15 és augusztus 31. között a horgászat tilos, kivéve ott, ahol az üzemeltető a horgászati tevékenységhez hozzájárul.
15. A tavon a vontató (sleppelő) horgászati módszer tilos!
16. A behúzós, behordós horgászmódszer nem megengedett. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyaloglással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.
17. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS!
Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:
a) a horgász a felszerelésének 25 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;
b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése.
18. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett, saját szákjában tárolhatja. Tárolásra a drótszák használata nem engedélyezett. Ha zsákmányát a napi horgászat befejeztével élve kívánja tárolni, az kizárólag a part közvetlen közelében megengedett és egyszerre csak két nap zsákmányát tárolhatja. A fogott halat a vízparton elajándékozni, másnak átadni tilos.
19. Evezőspályák előírásai: A Sukorói evezős pályán a hajós edzések és versenyek időtartama alatt, valamint a bekerített pályaszakaszon tilos horgászni. Csónakból horgászni a pálya területén a bójákkal kiépített vízszakaszon tilos, kivéve közvetlenül a nádasok belső fala mentén. Továbbá november. 1 és március. 15. között - feltéve, ha a bójázás el lett távolítva - csónakból horgászni az evezős pálya nyílt vízi szakaszán is lehet. A parti sávban a parkosított részekre behajtani tilos. Az agárdi versenypályán a kijelölt területet a vitorlásversenyek alkalmával szabadon kell hagyni, ott horgászni tilos.
20. Vízi és vízparti közlekedési szabályok: Járművel a mólókra és a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos. A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak, a kikötők környékén pedig csak a kikötő rendjének megfelelően lehet parkolni. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad. A tavon a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával ellátott csónak használható. Csónakok kizárólag csak a kikötőkben, valamint a kijelölt csónaktároló helyeken tarthatók. Az elsőfokú viharjelzésre a csónakos horgász köteles a partot 500 méterre megközelíteni, a másodfokúnál a partra menni.
21. Környezetvédelmi előírások: Tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül. A tavon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.
22. Velencei-tavi rekordlista: Az országos, valamint a tó helyi rekordlistájára való felkerülésről és a rekordfogások jutalmazásáról a MOHOSZ honlapján valamint a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén tájékozódhat.
23. Haljelölés: Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, súlyát, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ-nak (1511 Budapest, Pf. 7.) kell beküldeni vagy személyesen a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén leadni. A beküldő ajándékot kap.
A horgászrendben nem szereplő, év közben elrendelt korlátozások, illetve a horgászattal kapcsolatos egyéb információk a hasznosító honlapján (www.mohosz.hu) kerülnek aktuálisan kihirdetésre.
Elveszett, ellopott, megsemmisült engedély nem pótolható!